KR8 #85 Juni/Juli

KR8cover85websiteDit maal in KR8 Cruise Magazine een echte kilometer vretende Plymouth PA Street rod. Een netjes gerestaureerde Chevy Panel Van uit 1951 en een in de VS heel bekende 57 Chevy 210 met blower. We laten een aantal bijzondere autodesigns uit de zestiger jaren zien en waren op bezoek bij cruises in Amsterdam, en Assen.